Er vi friskere – eller sykere enn noen gang?

Jan Helge Solbakk er lege, teolog og professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo.

Solbakk reflekterer rundt vår oppfatning av hva som er sykdom. Søker vi i vår moderne velferdsstat i økende grad medisinske årsaker til menneskers utfordringer ?  Utfordringer som er en normal del av livet og som tidligere kanskje ble løst på helt andre måter i samfunnet vårt……?

Tid: Onsdag 24.januar 2018,
kl. 1900 – 2100

Inngang: 100,- inkluderer enkel servering, betales i døra
Sted: Verkstedet. Parkering på utfartsparkeringen.