Kultur og livsmestring

Odd Håpnes snakker om kunstens betydning for god livskvalitet.

Han er daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Målgruppen er folkehelsekoordinatorer, kultur- medarbeidere, kunstnere, frivillige, tjenesteledere og andre interesserte.

Kunst rett vest er et samarbeid mellom 15 kommuner vest for Oslo, og våre lokale, profesjonelle kunstnere. Kunst og kultur har vært et viktig satsingsområde helt siden Vestregionsamarbeidet startet i 1992. I år ønsker vi å knytte områdene kultur og helse tettere sammen, ved å peke på hvilken betydning kunst og kulturopplevelser har for opplevd helse, livskvalitet og mestring.

Tid: Søndag 24. sept,
kl. 1500 – 1700

Sted:
Berger gård, Strømmesveien 691