«De eldre» er ikke hva de engang var!

– Livskvalitet, ressurser og engasjement i alderdommen

HelseFrem, i samarbeid med Asker eldreråd

inviterer til konferanse

 

PROGRAM

 • VELKOMMEN OG INNLEDNING.  HelseFrem og Asker eldreråd
 • ALDERENS HEMMELIGHETER. Åshild Ulstrup
 • HVA ER ”EN GOD ALDERDOM”…?  Prof. Bjørg Dale, UiA, faglig leder Senter for omsorgsforskning Sør
 •  EN SAMTALE OM ERFARINGER FRA TO ULIKE PROSJEKTER: 
  • PROSJEKT HELSEFREMMENDE HJEMMEBESØK. Berit Westbye, spesialergoterapeut og rådgiver, USHT Aust-Agder/Grimstad Kommune
  •  PROSJEKT HVERDAGSREHABILITERING. Stine Skare Eriksen, ergoterapeut og prosjektleder Asker Kommune 
  • GENERASJONSOVERSKRIDENDE RELASJONER SOM HELSEFREMMENDE TILTAK. Ellen Dahl Gundersen, førstelektor Universitetet i Agder 
 • MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING – EN KILDE TIL GLEDE OG ENGASJEMENT. Odd Håpnes, Nasjonalt senter for Kultur, helse og omsorg
 • INKLUDERING, ENGASJEMENT OG MENINGSFULL HVERDAG  FOR BEBOERE PÅ INSTITUSJONER – ET SPØRSMÅL OM HOLDNINGER  BLANT DE ANSATTE? Stine Hauvik, høyskolelektor  ved Høyskolen i Molde OG  Karina Eckhoff, avdelingssykepleier Kristiansund Kommune
 • EN SAMTALE OM HVORFOR DETTE ER SÅ VIKTIG…..OG VANSKELIG.
 • VEIEN VIDERE… Asker eldreråd

Last ned en utskrivbar versjon av programmet her!

Tid: torsdag 26. April 2018,
kl.10.00-15.00

Deltageravgift: 750,- / Honnør: 250,-
Maks 80 deltagere 

Sted: Verkstedet, NaKuHel-senteret,
Semsveien 168, 1384 Asker