«De eldre» er ikke hva de engang var!

– Livskvalitet, ressurser og engasjement i alderdommen

HelseFrem, i samarbeid med Asker eldreråd

inviterte i april 2018 til konferanse

En spennende og meningsfylt dag!

Målet med konferansen var å bidra på veien mot en holdningsendring innen eldreomsorgen i retning av større grad av individuell tilpasning og frisk-fokus, samt økt bevissthet rundt ansvaret for egen og andres livskvalitet og helse!

Hovedmålgruppen var de som arbeider med eldre (alt fra ansatte på bo- og omsorgshjem og sykehus til hjemmehjelp, frivillige organisasjoner m.fl.), men temaet er både relevant og interessant for andre også.

Nedenfor finner du programmet for dagen, med lenker til presentasjoner der disse er tilgjengeliggjort av foredragsholdere, samt videoopptak av de enkelte foredrag.

 

PROGRAM

 • VELKOMMEN OG INNLEDNING.  HelseFrem og Asker eldreråd
 • ALDERENS HEMMELIGHETER. Åshild Ulstrup
 • HVA ER ”EN GOD ALDERDOM”?  Prof. Bjørg Dale, UiA, faglig leder Senter for omsorgsforskning Sør
 •  EN SAMTALE OM ERFARINGER FRA TO ULIKE PROSJEKTER: 
  • PROSJEKT HELSEFREMMENDE HJEMMEBESØK. Berit Westbye, spesialergoterapeut og rådgiver, USHT Aust-Agder/Grimstad Kommune
  •  PROSJEKT HVERDAGSREHABILITERING. Stine Skare Eriksen, ergoterapeut og prosjektleder Asker Kommune 
  • GENERASJONSOVERSKRIDENDE RELASJONER SOM HELSEFREMMENDE TILTAK. Ellen Dahl Gundersen, førstelektor Universitetet i Agder 
 • MUSIKKBASERT MILJØBEHANDLING – EN KILDE TIL GLEDE OG ENGASJEMENT. Odd Håpnes, Nasjonalt senter for Kultur, helse og omsorg
 • INKLUDERING, ENGASJEMENT OG MENINGSFULL HVERDAG  FOR BEBOERE PÅ INSTITUSJONER – ET SPØRSMÅL OM HOLDNINGER  BLANT DE ANSATTE? Stine Hauvik, høyskolelektor  ved Høyskolen i Molde OG  Karina Eckhoff, avdelingssykepleier Kristiansund Kommune
 • EN SAMTALE OM HVORFOR DETTE ER SÅ VIKTIG…..OG VANSKELIG.
 • VEIEN VIDERE… Asker eldreråd

Last ned en utskrivbar versjon av programmet her!

Tid: torsdag 26. April 2018,
kl.10.00-15.00

Sted: Verkstedet, NaKuHel-senteret,
Semsveien 168, 1384 Asker