Hvor tilbringer vi egentlig livene våre?

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, setter søkelyset på hva som skjer med oss mennesker og samfunnet vi lever i, når livene våre preges mer og mer av en ”forbruksmentalitet” og av teknologi.

Hvordan påvirker moderne teknologi vårt forhold til naturen og vår opplevelse av denne?

På hvilken måte er vi tilstede i våre egne liv og er vi i ferd med å miste kontakten med her-og-nå…

Tid: Onsdag 28.februar 2018,
kl. 1900 – 2100

Inngang: 100,- inkluderer enkel servering, betales i døra
Sted: Verkstedet. Parkering på utfartsparkeringen.