Helsefremmende skriving

Kjersti Wold, forfatter, foredragsholder og kursleder, vil i foredraget introdusere og utdype begrepet ”helsefremmende skriving”. Hun vil formidle hvordan det å uttrykke seg skriftlig påvirker et menneske både psykisk og fysisk og kan føre til bedre immunforsvar. Hun vektlegger hvordan ulike skriveøvelser kan virke styrkende i perioder med kriser og utfordringer. Selv har hun hatt utbytte av den skriveteknikken som kalles friskrift under et forløp med kreft.

Mai Britt Hausland, bibliotekar, frilansskribent og friluftsentusiast vil lese fra sin diktsamling «Meldinger om å bli sett». Her formidler hun på en innsiktsfull måte hvordan hun opplever nåtidens samfunn – på godt og vondt.

Tid: Onsdag 11. okt,
kl. 1900 – 2100

Sted:
Verkstedet