Helsefremmende lokalmiljøer

Et fremtidsrettet lokalsamfunn har kvaliteter som gjør at enkeltmennesker og grupper inkluderes i samfunnsdeltagelse på ulike nivåer. Gyrid Mangersnes, Rådgiver Strategi og Samfunn i Asker Kommune, forteller hvordan kommunen valgte helt nye måter å samarbeide med lokalbefolkningen på, og slik skapte engasjement og konkrete tiltak for et bedret – og derfor mer helsefremmende – lokal- miljø på Borgen i Asker.

Bente Flygind, Leder for Innbyggertorgene i Asker, deler i tillegg erfaringer fra oppstarten av inn- byggertorg – ett av tiltakene som tilrettelegger for økt samskaping, medborgerskap og engasjement i lokalbefolkningen.

Presentasjoner:

Tid: Onsdag 29. nov,
kl. 1900 – 2100

Sted:
Verkstedet