Fremtidens byggeskikk – helsefremmende eller helsehemmende?

Camilla Moneta, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og tidligere seniorarkitekt og prosjektleder i Snøhetta, deler kreative og spenstige tanker, men fremfor alt viktig innsikt om sammenhengen mellom arkitektur, god boligskikk  og helse.

Boligkvalitet har stor betydning for opprettholdelsen av et velferdssamfunn. Tas det nok hensyn til dette når det bygges nye boliger og bydeler?

Tid: Onsdag 30.mai 2018,
kl. 1900 – 2100

Inngang: 100,- inkluderer enkel servering, betales i døra
Sted: Verkstedet. Parkering på utfartsparkeringen.