Den fordømte friheten

Er friheten vi opplever i samfunnet i dag helse- fremmende… eller kanskje helsehemmende? Hva gjør det med oss når det som skulle være den ultimate lykke – maksimal valgfrihet – snarere fører til uro, tvil og skam?

Filosof Kaja Melsom mener at jo mer frihet vi skaffer oss, desto mer engstelige og utilpasse blir vi. Vi har masse fritid, men blir stadig mer stresset. Vi hyller kunsten «å være seg selv», men skammer oss mer enn noensinne. Og jo mer vi fokuserer på romantikk og sex, desto mer strever vi med forholdene våre. Noe å tenke over…?

Tid: Onsdag 25. oktober 2017,
kl. 1900 – 2100

Sted:
Verkstedet