Høstens siste temakveld! Velkommen til høstens siste temakveld Onsdag 21.november kl 19-21 Dagens unge – fremtidens aktive medborgere? Hvilken betydning kan forventningspresset de unge vokser opp med i dag, med sosiale medier og selvrealisering, ha for deres...
Den fordømte friheten

Den fordømte friheten

Den fordømte friheten Er friheten vi opplever i samfunnet i dag helse- fremmende… eller kanskje helsehemmende? Hva gjør det med oss når det som skulle være den ultimate lykke – maksimal valgfrihet – snarere fører til uro, tvil og skam? Filosof Kaja...
Helsefremmende skriving

Helsefremmende skriving

Helsefremmende skriving Kjersti Wold, forfatter, foredragsholder og kursleder, vil i foredraget introdusere og utdype begrepet ”helsefremmende skriving”. Hun vil formidle hvordan det å uttrykke seg skriftlig påvirker et menneske både psykisk og fysisk og kan føre til...
Kultur og livsmestring

Kultur og livsmestring

Kultur og livsmestring Odd Håpnes snakker om kunstens betydning for god livskvalitet. Han er daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Målgruppen er folkehelsekoordinatorer, kultur- medarbeidere, kunstnere, frivillige, tjenesteledere og...
Leve hele livet

Leve hele livet

Leve hele livet – Hva skaper livskvalitet, helse og velferd i tilværelsen? Forskning lærer oss stadig mer om oss selv og vårt forhold til miljøet vi lever i. I dette foredraget vil bonde, lege og tidligere helseminister og leder for Bioteknologi nemnda, Werner...