Helsefremmende lokalmiljøer

Helsefremmende lokalmiljøer

Helsefremmende lokalmiljøer Et fremtidsrettet lokalsamfunn har kvaliteter som gjør at enkeltmennesker og grupper inkluderes i samfunnsdeltagelse på ulike nivåer. Gyrid Mangersnes, Rådgiver Strategi og Samfunn i Asker Kommune, forteller hvordan kommunen valgte helt nye...
Helsefremmende oppvekst

Helsefremmende oppvekst

Helsefremmende oppvekst – en konferanse for deg som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår Hvilke ferdigheter er viktige for livsmestring? Gode oppvekstvilkår dreier seg om en bredde av tiltak – hele døgnet og gjennom hele oppveksten! Vi trekker frem...
Den fordømte friheten

Den fordømte friheten

Den fordømte friheten Er friheten vi opplever i samfunnet i dag helse- fremmende… eller kanskje helsehemmende? Hva gjør det med oss når det som skulle være den ultimate lykke – maksimal valgfrihet – snarere fører til uro, tvil og skam? Filosof Kaja...
Helsefremmende skriving

Helsefremmende skriving

Helsefremmende skriving Kjersti Wold, forfatter, foredragsholder og kursleder, vil i foredraget introdusere og utdype begrepet ”helsefremmende skriving”. Hun vil formidle hvordan det å uttrykke seg skriftlig påvirker et menneske både psykisk og fysisk og kan føre til...
Kultur og livsmestring

Kultur og livsmestring

Kultur og livsmestring Odd Håpnes snakker om kunstens betydning for god livskvalitet. Han er daglig leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Målgruppen er folkehelsekoordinatorer, kultur- medarbeidere, kunstnere, frivillige, tjenesteledere og...