Tidligere arrangementer:

HelseFrem arrangerer en rekke engasjerende arrangementer som berører deg og din livskvalitet. Vi
tar fatt i aktuelle temaer i dagens Norge og henter inn dyktige foredragsholdere til å belyse disse.
Foredragene etterfølges av god tid til refleksjoner og dialog. Her finner du en oversikt over tidligere arrangement.