Akademia

HelseFrem har som et av sine hovedmål å ta imot studenter i praksis ved NaKuHel-senteret i Asker,
samt holde forelesninger om salutogenese på høyskoler i regionen. I tillegg skal HelseFrem fungere
som en brobygger mellom forskning og praksis innen folkehelsearbeid baserende på en
helsefremmende og salutogen tilnærming.

Forskning

HelseFrem har som mål å initiere og bidra til forskningsprosjekter som tar for seg tema innen praktisk folkehelsearbeid baserende på en helsefremmende og salutogen tilnærming.

Linker til relevante forskningsmiljøer:

Senter for helsefremmende forskning, NTNU 

HEMIL-senteret 

Studenter/Praksis

HelseFrem tar imot, tilrettelegger og følger opp studenter under besøk og praksisopphold ved
NaKuHel-senteret i Asker.

NaKuHel er en frittstående organisasjon for folkehelse og helsefremmende virksomhet som bygger på humanistiske og humanøkologiske prinsipper i samspillet med natur og kultur. Hovedmålsettingen er å legge til rette for helsefremmende fellesskap basert på glede og aktivisering (salutogene kvaliteter) gjennom mestring, mening, balanse, glede og livskvalitet i eget liv. NaKuHel drives i hovedsak av frivillighet i tillegg til ansatte og personer i arbeidstrening. 

For mer informasjon om NaKuHel Asker: klikk her

For mer informasjon vedrørende praksisplass ta kontakt på post@helsefrem.no

Publikasjoner

Sett inn tekst.

Sett inn tekst/innhold.