Høstens siste temakveld!

Velkommen til høstens siste temakveld

Onsdag 21.november kl 19-21

Dagens unge – fremtidens aktive medborgere?

Hvilken betydning kan forventningspresset de unge vokser opp med i dag, med sosiale medier og selvrealisering, ha for deres deltakelse i samfunnet nå og i fremtiden?

Det er ok å være vanlig, vi må tørre å være alminnelige

Mattias Øhra, pedagog og høgskolelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, har forsket på dette og vil innlede denne temakvelden. Foredraget etterfølges av god tid til refleksjoner og dialog blant publikum.

 

——————————————————————————————————————————————————————–

Her er et tilbakeblikk på HelseFrems program for høsten 2018 temakvelder:

Vi inviterte til en ny rekke engasjerende arrangementer som berører deg og din livskvalitet i fremtidens medborgerskap.  Høstens overordnede tema:

Et samfunn i endring (demografi og digitalisering)

– hvordan ta vare på livskvalitet?

 • Onsdag 19.september: Frivilligheten er i endring – hva betyr det for samfunnet og for deg?
 • Onsdag 17.oktober:  Medborgerskap og samskaping – lokaldemokrati i praksis?
 • Onsdag 21.november: Dagens unge – fremtidens aktive medborgere?

Lokaldemokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring – høyaktuelle temaer hvor det er lett å bli forvirret.

 • Hva betyr de i praksis for deg som borger?
 • Hvordan vil du i fremtiden kunne sikre at din stemme blir hørt? 
 • Hvor vil du selv kunne bidra aktivt i samfunnsutviklingen?
 • Engasjement er helsefremmende- hvilke trender sees innen frivilligheten og hvordan kan vi sikre at den fortsatt bidrar til livskvalitet og glede?
 • I lys av alt dette, hvordan ser fremtiden ut for dagens ungdom?

Vi hentet inn dyktige foredragsholdere til å belyse disse temaene. Foredragene etterfølges av god tid til refleksjoner og dialog. Det settes også av tid til kulturinnslag.  

Arrangementene er åpne for alle som er opptatt av livskvalitet og helse!

Onsdag 19.september kl 19-21 

 Frivilligheten er i endring – hva betyr det for samfunnet og for deg?

 • Hva betyr det for samfunnet vårt dersom «dugnadsånden» og frivillig arbeid avtar?
 • Hvordan kan det offentlige støtte opp under frivilligheten?
 • Hvordan lykkes i å rekruttere frivillige til arbeid for gode formål? (Nye verktøy, apper, «Ny By» osv)

Nancy Herz fra organisasjonen Frivillighet Norge og deltaker i prosjektet Frivillig.no vil innlede temaet og gi noen svar på disse tilsynelatende enkle spørsmålene.  Innlegget etterfølges av åpen dialog blant deltagerne.  Frivillighet Norge har som mål å skape større rom for frivilligheten og Frivillig.no jobber for økt rekruttering av nye frivillige.

Tid: Onsdag 21.november
kl. 1900 – 2100

Sted:
Verkstedet på NaKuHel-senteret, Semsveien 168, Asker

Inngang: gratis, frivillig påmelding: pamelding@helsefrem.no