regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid og salutogenese

Akademia

HelseFrem har som mål å ta imot studenter i praksis, holde forelesninger, samt fungere som en brobygger mellom forskning og praksis innen folkehelsearbeid.

Arrangementer

HelseFrem vil gjennom foredrag, temakvelder, debatter og konferanser formidle kunnskap om helsefremmende arbeid og salutogenese.

Akademia

HelseFrem har som mål å ta imot studenter i praksis, holde forelesninger, samt fungere som en brobygger mellom forskning og praksis innen folkehelsearbeid.

Arrangementer

HelseFrem vil gjennom foredrag, temakvelder, debatter og konferanser formidle kunnskap om helsefremmende arbeid og salutogenese.

Høstens program for temakvelder!
Overordnet tema: «Et samfunn i endring – hvordan ta vare på livskvalitet?»

Les mer

Om oss:

HelseFrem er et samarbeid mellom Asker Kommune og Natur-Kultur-Helse senteret i Asker (NaKuHel Asker). I tillegg støttes arbeidet av Akershus Fylkeskommune.

HelseFrem arbeider for å spre mer kunnskap om en salutogen tilnærming til livskvalitet og helse. Det innebærer å ha fokus på friskressursene i mennesket, uansett helsetilstand. Aktiviteter som styrker friskressursene i oss gir mestringsfølelse, engasjement og glede – og er slik med på å høyne livskvaliteten.

Målgruppen til HelseFrem er ansatte og beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner, forsknings- og læringsmiljøer, helsesektoren, studenter og frivillige aktører innen folkehelse. I tillegg retter HelseFrem seg mot alle som er opptatt av livskvalitet og helse.

«Salutogenese er aktiviteter som styrker eller fremmer vår helse. Vi må se på hva det er som skaper helse, og ikke bare hva som er sykdommens begrensninger og årsaker.» – Prof. Aron Antonovsky

Kontakt oss:

Semsveien 168, 1384 Asker.
E-post: post@helsefrem.no

Kontaktpersoner:
Annette Sett Gjessing
Tlf: 922 50 784

Synnøve Osmundsen
Tlf: 901 81 969

Kontakt oss:

Semsveien 168, 1384 Asker.
E-post: post@helsefrem.no

 

 

Kontaktpersoner:
Annette Sett Gjessing
Tlf: 922 50 784

Synnøve Osmundsen
Tlf: 901 81 969

 

 

Helsefrem

Følg oss på Facebook!

For eventer, bilder og jevnlige oppdateringer på hva

 

vi her på HelseFrem driver med!

Takk til våre samarbeidspartnere!